تحقیق بور در خاك

مطالب دیگر:
📗تحقیق در مورد هنر و دين 17 ص 📗تحقیق در مورد واتر جت 📗تحقیق در مورد واحد کنترل الکترونیک اتومبیل 13 ص 📗تحقیق در مورد واقعه غدير خم 14 ص 📗تحقیق در مورد وضعيت مذهب، کليسا و اعتقادات ديني در کشورهاي کمونيستي سابق 📗تحقیق در مورد وظايف تربيتي والدين از ديدگاه قرآن و حديث 10 ص 📗تحقیق در مورد وظایف سیستم های مدیریت محتوا 16 ص 📗تحقیق در مورد ولادت حضرت محمد 11 ص 📗تحقیق در مورد ولایت فقیه 15 ص 📗تحقیق در مورد ولایت فقیه از دیدگاه امام خمینی (ره) 15 ص 📗تحقیق در مورد وهابیت 📗تحقیق در مورد ياتاقان 11 ص 📗تحقیق در مورد کارگزینی 📗تحقیق در مورد کاشت و تکثير گياهان زينتي 14ص 📗تحقیق در مورد کانسپت 📗تحقیق در مورد کلام خدا وکتاب خدا 📗تحقیق در مورد کلمات دینی و معانی 📗تحقیق در مورد کنسرو رب گوجه فرنگی 7ص 📗تحقیق در مورد کيفيت رنگ در چاپ 14 ص 📗تحقیق در مورد گاو ودامپروری 📗تحقیق در مورد گذري بر تاريخچه ويروس 📗تحقیق در مورد گشت وگذاري در عالم برزخ 18ص 📗تحقیق در مورد گـیــــــاه جــــــــو 📗تحقیق در مورد قوتهاي سه گانه نفس 9 ص 📗تحقیق در مورد گلرنگ
تحقیق كشاورزی,كشاورزی و زراعت,زراعت,كشاورزی,دانلود تحقیق,كار تحقیقی كشاورزی,بور در خاك,تحقیق بور در خاك,بور چیست,تعریف بور|مقدمه ا همیت اقتصادی بور دركشاورزی وباغبانی ومسائل مربوط به درخت كاری وجنگل كاری از حدود چندین دهه گذشته مورد توجه وبحث وبررسی قرار گرفته است(8) از سال 1875 بور به عنوان تشكیل دهنده گیاهی شناخته شده است وتا اوایل قرن بیستم توجه چندانی به این حقیقت نش|41003757|xyj
در این صفحه از وب سایت برتر با شما هستیم با تحقیق بور در خاك

مقدمه
ا همیت اقتصادی بور دركشاورزی وباغبانی ومسائل مربوط به درخت كاری وجنگل كاری از حدود چندین دهه گذشته مورد توجه وبحث وبررسی قرار گرفته است(8) از سال 1875 بور به عنوان تشكیل دهنده گیاهی شناخته شده است وتا اوایل قرن بیستم توجه چندانی به این حقیقت نشده است تا اینكه دانشمند فرانسوی به نام اچ اگولون در سال 1910 ضرورت بور برای زندگی گیاه را عنوان نمود(7).
در حدود 2قرن بیش در مناطقی كه كمبود بور محدودیت تولید محصول را به همراه داشته مطالعات گسترده ای صورت گرفته كه وجود اطلاعات مهمی درمورد چگونگی رشد در خاكهایی كه دارای مقادیر كمی بور هستند در بسیاری از كشورهای جهان همچون هندو ایتالیا و شمال وجنوب كشور چین وغیره انعكاس گسترده ای به همراه داشته است(8).
وارینگتون در ایستگاه تحقیقاتی كشور انگلستان مسئله بور به عنوان عنصر مورد نیاز گیاه را تایید نمود(7).
كمبود بور مشكلاتی را برای محصولات زراعی وكیفیت آنها در مناطقی كه كمبود بور مشاهده می شود به وجود آورده است(8).
توجه دانشمندان وكشاورزان به اهمیت عناصر كم مصرف كه بور نیز جز آنها می باشد روز به روز گسترده تر وتخصصی تر می شود به طوری كه برخی از این عناصر حتی ممكن است از اهمیت منطقه ای نیز برخوردار باشد(5).
از نظر اقتصادی ضرورت استفاده ازحاصلخیزی بور در خاكهایی كه دارای كمبود بور هستند قابل توجه می باشد كه بیشتر مربوط می شود به اثری كه بور در گیاهان ایجاد می كند بسیاری از
دانشمندان عقیده دارند كه عامل اصلی اینكه بور اساس وپایه بسیاری از گیاهان است میل تركیبی شدیدی كه اسید بوریك یا بورات یا تركیباتی مانند دیول ها دارد می باشد اسید بوریك از مهم ترین فرمهای بور است كه بیشتر در خاك ها یافت می شود وقابل استفاده گیاه است(4) متوسط بور در بیشتر خاكها چیزی حدود 30پی پی ام باشد بور ممكن است در فاز جامد ویا مایع وجود داشته باشد كه این دو فاز دائماً در حال تعادل می شود وآنچه كه گیاه می تواند از آن استفاده نماید فاز مایع یا محلول بور می باشد.
در كشور ایران مسئله كمبود وسمیت بور از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است ولی هنوز مناطقی كه كمبود بور ممكن است مشكلاتی را به همراه داشته باشد به طور كامل مشخص نشده است(5).
در این تحقیق سعی شده است كه به این مسئله اهمیت بیشتری داده شود وبتواند تاحدی مشكلات كمبود یا سمیت بور را در گیاهان شناسایی كرده وراه وروشهایی را برای حل این مسائل مطرح كند.

1-فصل اول
بور در خاك : براتهای آلی ومعدنی وبروسیلیكاتها منابع اصلی بور در بیشتر خاكها هستند(7).برات یا اسیدبوریك كه بیشتر از سایر فرمها در منابع خاك مشاهده می شود ممكن است د رمحلول خاك یا جذب سطحی توسط ذرات خاك شود(4).
بور در بیشتر خاكها دركمیت های كوچكی پیدا می شود معمولاً گستره ای بین 200-20 پی پی ام دارد(3).
البته در برخی منابع مقدار بور در كل خاك را 80 –7 پی پی ام ذكر كرده اند(4). برطبق نظر جكسون در سال 1968 میزان بور كل در بیشتر خاكها بین 89-4 پی پی ام متغیر است كه میزان متوسط آن حدود 30پی پی ام می باشد(4).
مواد آلی خاك منبع اصلی بور دربسیاری از خاكهای كشاورزی است ود رمناطقی كه دارای بارندگی زیادی هستند اغلب مقدار بور در آنها كم می باشد ودر سطح بالایی یا خاك سطحی در مناطق خشك كه تا اندازه ای دارای بافت سنگین می باشد ممكن است غلظت بور خیلی زیاد و حتی در سمیت نیز وجود داشته باشد.
بیشترین مقدار بوردر خاك در بخش مواد آلی است كه در نتیجه بسیاری از بور موجود در لایه شخم بیشتر به صورت تركیبات آلی است خاكهایی كه دارای مقدار كمی مواد آلی هستند كمبود بور در آنها بیشتر از خاكهایی است كه مقادیر قابل توجهی مواد آلی در آنها وجود دارد كه لازم به ذكر است كه همین مقدار بور خود نیز تحت تاثیر پارامترهای زیادی قرار می گیرد(27).