تحقیق اكولوژی گیاهان زراعی

مطالب دیگر:
📚پاورپوینت با موضوع معرفی بتن بدون قالب بندی📚پاورپوینت با موضوع بهداشت آب📚پاورپوینت با موضوع معرفی توتال استيشن های سری TPS400📚پاورپوینت با موضوع بهينه‎سازي مصرف انرژي در صنعت شير📚پاورپوینت با موضوع روشهاي اجراي پروژه📚پاورپوینت با موضوع بیماری سنگ کلیه📚پاورپوینت با موضوع بام سبز📚پاورپوینت با موضوع تكنولوژي پيشرفته سيستم سوخت رساني📚پاورپوینت با موضوع تاثیر فرهنگ تمدن اسلامی بر علوم بیگانه📚در باره سلامت روان وسالمندان📚پاورپوینت با موضوع تاريخ علم وفرهنگ وتمدن اسلامي وبرجسته ترين انديشمندان مسلمان📚پاورپوینت با موضوع معماری بیزانس ( روم شرقی )📚پاورپوینت با موضوع ديافراگم، اجزاي الحاقي، زلزله سطح بهره‌برداري📚پاورپوینت با موضوع تجزیه و تحلیل بیومکانیکی دوی سرعت📚پاورپوینت با موضوع تجزیه و تحلیل تجربی روایی و پایایی معیارها و ابعاد کارت امتیازدهی متوازن📚پاورپوینت با موضوع ارگونومی در منازل📚پاورپوینت با موضوع تحلیل الگوریتم ها (تحلیل در زبان متلب)📚پاورپوینت با موضوع ضوابط و استانداردهای طراحی فرهنگسرا📚پاورپوینت با موضوع آشنایی با بهداشت آب ، آلودگی های مرتبط با آن و تصفیه آب و فاضلاب📚پاورپوینت با موضوع خفاش و معماری📚پاورپوینت با موضوع حسابداری شرکتها📚پاورپوینت با موضوع تربيت ارزياب و خودارزيابي بر اساس مدل سرآمدي EFQM📚پاورپوینت با موضوع تصمیم گیری در شرایط ریسک📚پاورپوینت با موضوع بالا بردن ضريب مقاومت ساختمانها در برابر زلزله با استفاده از سيستم نگهدا📚پاورپوینت با موضوع پاتریک گدس و اندیشه های او
تحقیق كشاورزی,كشاورزی و زراعت,دانلود تحقیق,كار تحقیقی كشاورزی,كشاورزی,زراعت,تحقیق اكولوژی گیاهان زراعی,اكولوژی,گیاهان,گیاهان زراعی|مقدمه به نام خداوند لوح و قلم حقیقت نگار وجود عدم خدایی كه داننده رازهاست نخستین سرآغاز آغازهاست ثبات تولید در كشاورزی یكی از جنبههای مهم كشاورزی پایدار Agriculture Sustainable میباشد. گرچه مفاهیم پایداری تولید در كشاورزی دیدگاههای همهجانبهای را دربر|41003758|xyj
در این صفحه از وب سایت برتر با شما هستیم با تحقیق اكولوژی گیاهان زراعی

مقدمه
به نام خداوند لوح و قلم حقیقت نگار وجود عدم
خدایی كه داننده رازهاست نخستین سرآغاز آغازهاست
ثبات تولید در كشاورزی یكی از جنبه‌های مهم كشاورزی پایدار Agriculture Sustainable می‌باشد. گرچه مفاهیم پایداری تولید در كشاورزی دیدگاه‌های همه‌جانبه‌ای را دربر دارد و جنبه‌های مختلفی را شامل می‌شود. اقلیم و خاك از مهمترین عوامل تولید می‌باشند و بهره‌برداری از زمین عمدتاً بر اساس كیفیت این دو عامل استوار است.
پراكنش و توزیع گیاهان طبیعی در عرض‌های جغرافیایی مختلف و همچنین در ارتفاعات متفاوت متفاوت در رابطه با عوامل محیطی و بخصوص بارندگی و درجه حرارت و در مرحله بعد شرائط فیزیكی و شمیایی خاك می‌باشد. این موضوع در ارتباط با گیاهان زراعی نیز صادق است و بدین‌ترتیب شناخت عوامل مختلف محیطی و انتخاب گیاهان مناسب برای شرایط متفاوت از مهمترین عوامل موثر در تولید است. حفظ ثبات با آگاهی از نیازهای محیطی و تامین شرایط مناسب برای هرمحصول امكان‌پذیری است و به همین دلیل در شرایط دیم به علت نوسانات شرایط اقلیمی و عدم امكان تامین همه نیازهای گیاه تولید از ثبات كمتری برخوردار است.
امروز روابط عوامل محیطی و تولید با كمك مدل‌های ریاضی برای اكوسیستم‌های مختلف زراعی بیان می‌شود و این روابط به صورت كمی درآورده شده است.
بدین ترتیب امكان پیش‌بینی تولید با توجه به شرایط مختلف اقلیمی در هر منطقه بیشتر شده است. این اكوسیستم‌ها چون ساخته‌ی دست بشر هستند و بر اساس نیازهای انسان بوجود آمده‌اند، قاقد تنوع لازم بوده و از نظر اكولوژیكی حساسیت بیشتری به نوسانات محیطی دارند و به همین دلیل برای حفظ ثبات تولید، شناخت عوامل محیطی در رابطه با نیازهای این اكوسیستم‌ها از اهمیت خاصی برخوردار است. در همین رابطه آگاهی از اثرات تنش‌های محیطی بر رشد و تولید این اكوسیستم‌ها نیز جهت حفظ ثبات محصول ضروری می‌باشد. بدین ترتیب به منظور بهره‌گیری هرچه بیشتر از منابع محیطی و كاهش خسارت وارده به محیط از طریق به كارگیری اصول صحیح اكولوژیكی در اكوسیستم‌های زراعی و نیز كاربرد روش‌های منطقی تولید بحث اكولوژی گیاهان زراعی مطرح می‌شود. (منبع شماره1)


فهرست مطالب
مقدمه
فصل اول
گیاهان زراعی
گیاهان مهم زراعی
غلات
بقولات
گیاهان ریشه‌ای و غده‌ای
فصل دوم
اقلیم زراعی و عوامل موثر بر رشد و نمو گیاهان زراعی
شدت نور
آب
نقش آب به عنوان كنترل‌كننده سیر انرژی در گیاهان
مشخصات باران
باران‌های كنوكتیو
باران‌های كوهستانی
خصوصیات بارندگی
بازگردش مواد در اكوسیستم‌های طبیعی
فصل سوم
اهمیت بعضی از عوامل خاكی
فقر خاك و انبوهی پوشش گیاهی جنگل‌های حاره مرطوب
تناقظی كه در «ساوان» مستتر است
تاثیر بافت خاك بر روی گیاهان
ارزش گیاهان به عنوان معرف خاك‌های شور و قلیایی
بعضی از گیاهان معرف خاك‌های شور و قلیایی
فصل چهارم
اكولوژی جمعیت گیاهی در كشاورزی
تولیدات كشاورزی به عنوان یك فرایند جمعیتی
مرحله بذری
جوانه‌زنی
مرحله نونهالی
تولید مثل
تفاوتهای موجود در جمعیت گیاهان زراعی
رقابت علفهای هرز
تحقیقات كشاورزی و بیولوژی جمعیت گیاهی
كشاورزی از دیدگاه مدیریت جمعیت گیاهی
افزایش شاخص برداشت از طریق تغییر استراتژی زراعی
اصلاح محصولات زراعی از نظر اكولوژیكی
فصل پنجم
مناطق اكولوژیكی زراعی ایران
منطقه خوزستان
منطقه ساحلی جنوب
منطقه فلات مركزی (نمكزار)
منطقه فلات مركزی بدون نمكزار
منطقه كوهستانی مدیترانه‌ای بری
منطقه كوهستانی معتدله سرد
منطقه ساحلی دریای خزر
پیشنهادات
منابع و ماخذ