تحقیق آفات درختان میوه

مطالب دیگر:
📃بررسی يائسگي و علائم و پیشگیری از آن📃شيخ ابوعلي سينا و نظرية علم النفس و سخنی در قواي باطني قوة خيال و نفوس و تجر‌ّد نفس ناطقه📃مختصری بر بازاریابی📃بررسی مهندسي صنايع و ديفرانسيل و کابردهای آن📃بررسی آب سخت و طبقه بندی و درجه سختی و ... آن و مروری بر فرایند تقطیر📃بررسی آبکاری فلزات و آبکاری با اجرای الکترولیز و آبکاری بدون الکترود یا آبکاری شیمیایی📃بررسی ابرسازی گلیکوژن📃نگاهی بر ابرها و چگونگی تشکیل و انواع آنها📃بررسی انواع آب و هوا📃بررسی آبهای سطحی و منابع و روشهای مقابله با نقش زیانبار آنها و مروری بر تصفیه آب📃سال اتحاد ملی و انسجام اسلامی (نامگذاری سال86)📃بررسی آپادانای شوش و معماری و کتیبه آن📃بررسی آبیاری قطره ای و مزایا و گسترش آن در جهان📃نگاهی بر اتحاد و اختلاف افقها در ثبوت رؤيت هلال📃بررسی بانك اطلاعاتي توزيع شده و معماری و مشکلات آنها📃بررسی استاندارد های ورزش قهرمانی (آزمون آمادگی جسمانی) و تغذیه و پیشگیری از آسیبهای ورزش تنیس📃بررسی اصول و ضوابط و استانداردهای حسابدارى و حسابرسى📃بررسی مبنا و دیدگاه و معماری سه سطحی و انواع دید و نماها📃بررسی استان کهکلویه و بویر احمد و خصوصیات و وضعیت اقتصادی و ارتباطی و ... آن📃مختصری بر استان تهران و اب و هوا و ناهمواری های آن📃بررسی شبکه های بی سیم و عناصر و استانداردها و انواع آنها📃بررسی استادیوم آلیانز مونیخ📃نگاهی به باکتریها و طبقه بندی، ساختمان و انواع آنها📃بررسی علل پرخاشگري ، بد دهني و عصبانيت در كودكان و راه هاي كنترل آن📃بررسی پاور و منبع تغذیه کامپیوتر و نکات و طراحی آن
تحقیق كشاورزی,كشاورزی و زراعت,دانلود تحقیق,كار تحقیقی كشاورزی,انواع آفات درختان,آنواع حشرا مضر,حشرات آسیب رسان به گیاهان,آفات درختان میوه,درختان میوه,آفات|سپردار آسیایی گوجه Tecaspis = Chionaspis asiatica در تمام نقاط ایران انتشار دارد. به تمام هستهدارها حمله میكند. برگ، ساقه و تنه درختان مذكور را مورد حمله قرار میدهد. طول سپر مادههای زمستان گذران 1 تا 5/1 میلیمتر، رنگ سپرهای پورههای سنین یك و دو نارنج|41003760|xyj
در این صفحه از وب سایت برتر با شما هستیم با تحقیق آفات درختان میوه

سپردار آسیایی گوجه Tecaspis = Chionaspis asiatica
در تمام نقاط ایران انتشار دارد. به تمام هسته‌دارها حمله می‌كند. برگ، ساقه و تنه درختان مذكور را مورد حمله قرار می‌دهد. طول سپر ماده‌های زمستان گذران 1 تا 5/1 میلیمتر، رنگ سپرهای پوره‌های سنین یك و دو نارنجی است. حشره ماده زرد مایل به نارنجی می‌باشد. سپر نر 9/0 میلیمتر و دو قسمتی می‌باشد.
زیست‌شناسی
دو نسل در سال دارد. زمستان را به صورت پوره سن 2 و حشره كامل ماده بر روی شاخه و ساقه درختان میزبان به سر می‌برد. پوره‌های نسل تابستانه تقریباً همگی روی برگها متمركز شده و تغذیه آنها از شیره برگ است. پوره‌های نسل زمستانه روی شاخه‌ها و تنه متمركز می‌گردند. ماده‌های زمستان گذران همگی بارور هستند. در روی تنه و ساقه در زمستان نر دیده نمی‌شود.
کنترل شیمیایی:
. مبارزه شیمیایی باید زمانی باشد كه شپشك در مرحله Crawler باشد و 75% پوره‌های از زیر سپر خارج شده باشند.
1. آزینفوس متیل(گوزاتیون) EC20% و 2در هزار
2. اتیون EC47% و 1.5 درهزار
3. اتریمفوس(اکامت) EC50% و 1در هزار
4. کلرپیریفوس(دورسبان) EC40.8% و 1.5- 1 درهزار
5. روغن امولسیون شونده O 80% و 5/. درصد

ابریشم باف ناجور ( Gypsy moth)
Lymantria dispar
(Lep: Lymantriidae)
این حشره آفتی است پلی فاژ و در دنیا به بیش از 500 گونه حمله می‌نماید. در ایران گاهی به حالت طغیانی درمی‌آید و به خصوص در نواحی شمال روی درختان جنگلی پهن برگ و درختان میوه خسارت می‌زند.
زیست‌شناسی
زمستان را به صورت تخم و در حالت دیاپور سپری كرده و در اوایل بهار بتدریج تخمها تفریخ ولاروها خارج می‌شوند. لاروها 45 تا 70 روز فعالیت برگخواری شدید از خود نشان می‌دهد. انتقال لاروهای جوان یا لاروسن اول بوسیله باد و بوسیله رشته‌های ابریشمی می‌باشد. لارو پس از تغذیه در محل مناسبی تبدیل به شفیره می‌شود. شفیره بوسیله تارهای ابریشمی به تنه درخت یا چیز دیگر خود را متصل می‌كند. مرحله شفیرگی 10 تا 14 روز به طول می‌انجامد. پروانه‌های ماده پس از خروج به علت سنگینی بدن خود قادر به پرواز دور نمی‌باشند و در همان حول و حوش محل خروج از شفیره پس از جفت‌گیری، تخمهای خود را به صورت توده‌های بیضی شكل به تعداد 500 تا 2000 عدد در رویپوست صاف تنه و شاخه‌های جوان میزبان و یا روی قسمت‌های مختلف درخت روی سنگ و روی كنده‌های بریده شده درخت قرار می‌دهند. تخمها تا اندازه‌ای گرد و كرم رنگ هستند. از اواسط تابستان تا بهار آینده نزدگی خود را به حالت تخم می‌گذارنند.

مبارزه
1ـ دشمنان طبیعی
• پارازیتوئید شفیره Brachymeria intermedia (Hym.: Chalcididae)
• پارازیتوئید لارو Exorista larvarum (Dip.: Tachinidae)
• پارازیتوئید لارو Apanteles sp. (Hym.: Braconidae)
2ـ کنترل شیمیایی
استفاده از دیفلوبنزورون (دیمیلین) به نسبت 0.3 در هزار یا باکتری B.t به نسبت 2.5 تا 3 در هزار
فن پروپاترین(دانتیل) EC10% به نسبت 6/. در هزار
استامی پراید(موسیپلان) SP20% به نسبت 5/. در هزار


برگخوار خاكستری پست Thaumetopoea solitaria
(Lep.: Thaumetopoeidae)
زیست‌شناسی
زمستان را به صورت دستجات تخم روی شاخه‌ها به سر می‌برند. تفریخ تخمها در بهار تقریباً هم زمان با باز شدن برگها صورت می‌گیرد.لاروهای خارج شده از یك دسته تخم به خصوص در سنین اولیه با هم زندگی می‌كنند و اغلب در صفوف منظم روی تنه و شاخه درختان حركت می‌كنند. در سنین یك و دو تمام شبانه‌روز روی شاخه و برگ درختان زندگی می‌كنند. در سنین بعد فقط شب‌ها فعالند و هنگام روز درداخل حفره‌های تنه درخت و زیر كلوخه‌های اطراف تنه استراحت می‌كنند. در این هنگام از روی برگهای خورده شده كه فقط رگبرگ اصلی باقی مانده است می‌توانبه وجود آفت پی برد. لاروها پنج بار جلد عوض می‌كنند و پس از تغذیه كافی در عمق 10 تا 20 سانتیمتری خاك تبدیل به شفیره می‌شوند. حشرات كامل 2 تا 3 ماه بعد در اواخر تابستان ظاهر می‌شوند. یك نسل در سال دارد.